Kompozit malzeme, iki veya daha fazla bileşen malzemeden üretilen bir malzemedir. Bu kurucu malzemeler, oldukça farklı kimyasal veya fiziksel özelliklere sahiptir ve tek tek elemanlardan farklı özelliklere sahip bir malzeme oluşturmak için birleştirilir.